A projekt bemutatása

 

A Debreceni Egyetem képzési és kutatási portfóliójának szinergiáira építve, felsőoktatási szolgáltatásokkal még nem rendelkező Kisvárda és térsége tudásgazdaságának fejlesztése:

a helyi gazdaság igényeire, adottságaira reflektáló képzési és kutatási kapacitások erősítésén;

innovatív, a tudományos-gazdasági kapcsolatrendszer bővülését, valamint befektetések, és munkahelyek vonzását eredményező alkalmazott kutatási témák implementálásán, új típusú felsőoktatási szolgáltatás-nyújtás előkészítésén és pilot jellegű kipróbálásán keresztül.

A projekt a Kisvárdai térség esetében hozzájárul a kedvezőtlen társadalmi-gazdasági folyamatok megelőzéséhez, kezeléséhez, a fenntartható vidék megszervezéséhez, a kreatív városi stratégia megvalósításához, a fenntartható, tudás alapú gazdaság erősítéséhez.

A projekt megcélozza a nemzetközi kapcsolatrendszer erősítését, kutatási és gazdasági hálózatokba történő bekapcsolódást. A projekt megvalósításában az Egyetem partnere az Kisvárdai Első Közösségi Főiskola Nonprofit Oktató Kft.

A projekt megvalósítása során az egyetem, és Kisvárda térsége arra törekszenek, hogy a felsőoktatási szolgáltatásokat a helyi gazdaság adottságaira reflektálva, unikális, és innovatív tudományos kapacitásokra építve, jelentős hozzáadott értéket előállító gazdasági ágazatokban fejlesszék. Az együttműködésnek kifejezett célja, hogy olyan fejlesztéseket valósítson meg, amelyek nemzetközi viszonylatban is egyedivé, és ezért gazdasági és tudományos szempontból is vonzóvá tehetik középtávon az érintett térséget.

Kisvárda és térsége vonatkozásában az egyetem és a város együttműködésének középpontjába az agrárgazdaságot, az élelmiszeripart és az egészségturizmust egyaránt érintő, funkcionális élelmiszer előállításhoz kapcsolódó kutatási és képzési, valamint termelési háttér kialakítása kerül. A Debreceni Egyetem már meglévő kisvárdai kutatási és tangazdasági telephely funkciójának bővítésével az egészséges élelmiszerek előállításához kapcsolódó tudásbázist teremti meg.